8. Porno påvirker kun de andre

Porno er blevet en del af vores kultur og er bredt accepteret og anerkendt som helt naturligt. Der bliver brugt billeder og antydninger fra pornoens univers i reklamer, film, m.m.

  • Hvordan kan vi forholde til pornografi?
  • Hvilke påvirkninger udsætter vi os selv for ved at se porno?

Forfatter: Brian Olesen, tidl. ungdomskonsulent i IMU

Hent oplægget her.

Aktiviteter:

  1. Citater
  2. Enig/uenig
  3. Case: “Hjælp mig til at lade være ...”
  4. Bold eller cirkel
  5. Historie i 10 trin
  6. Walk & talk

<<< Tilbage til oversigten