Opbygning

Hvert oplæg er delt op i mindre afsnit, der hver afsluttes med en aktivitet, som på forskellige måder skal få de unge til at forholde sig til indholdet gennem refleksion, samtale, debat, rollespil m.m.

Du kan udvælge enkelte afsnit med tilhørende aktiviteter, hvis det er relevant i forhold til tidsrammen eller målgruppen. Vi anbefaler, at du som underviser sætter dig ind i hele oplægget, da det giver det bedste indblik i emnet.

Nogle redskaber til aktiviteterne kan downloades her fra siden, andre må du selv finde frem til.