Baggrundsartikler

De tre baggrundsartikler uddyber nogle af emnerne, så undervisere og andre voksne bliver klædt endnu bedre på til at vejlede og hjælpe børn og unge.

1. Børn og deres seksuelle udvikling
af Dorthe Sandvad, pædagog

Vi er født som piger eller drenge, men hvordan er børns seksualitet før puberteten? Hvordan udvikler den sig, og hvordan skal vi støtte dem i den udvikling?
 

2. Seksualitet i vores tid
af Sprint Aagaard Korsholm, teolog og undervisningskonsulent

Kan det lade sig gøre at tegne et tidsbillede af seksualiteten i dag og samtidig forholde sig til, hvordan vi holder fast i de bibelske grundtoner om seksualitet?
 

3. Forældrerollen i forhold til unges brug af alkohol
af Steen Kruse, socialpædagog og familieterapeut

Forældrenes holdning har stor betydning for de unges alkoholvaner, men hvordan kan forældre være med til at skabe gode og sunde rammer om unges alkoholforbrug?