Opbygning

De enkelte artikler er delt op i mindre afsnit, der hver især afsluttes med en aktivitet, der på forskellig vis ønsker at få de unge til at forholde sig indholdet gennem refleksion, samtale, debat, rollespil og meget mere.

Det er muligt at udvælge enkelte afsnit til undervisning og bruge de tilhørende aktiviteter, hvis dette er relevant i forhold til tidsforbruget eller målgruppen. Vi anbefaler dog, at du som underviser sætter dig ind i hele artiklen, da det giver det bedste indblik i emnet.